LASIK | אסותא אופטיק
אסותא אופטיק - הסרת משקפיים בלייזר
חפש
הסרת משקפיים |  הסרת משקפיים בלייזר |  תיקון ראיה |  ניתוח להסרת משקפיים |  עדשות מגע |  עין עצלה |  קרטוקנוס |  קטרקט פרמיום |  עיניים |  לאסיק |  LASIK |  Z-Lasik | 
FacebookGoogle+Youtube

8464*

LASIK

שיטה זו מאופיינת בכך שהטיפול אינו נעשה מעל פני הקרנית אלא בשכבות הפנימיות שלה. הדבר מתבצע על ידי חיתוך השכבה העליונה של הקרנית.