TRANS PRK

TRANS PRK- טיפול במהלך אחיד

שיטת TRANS PRK היא שיטה בה מבצעים את תיקון הראיה בחלק החיצוני של הקרנית ללא כל חיתוכים או כל תהליך כירורגי אחר. למעשה במשך כל התהליך אין כל שימוש במכשירים ניתוחיים למעט ספוגיות. שיטה זו מאופיינת במשך ההחלמה האורך מספר ימים ובחוסר נוחות בימים אלו. לעומת זאת נחשבת השיטה לבטוחה ביותר .

בשיטה זו קרן לייזר פועמת על פני שטח הקרנית ומבצעת את התיקון האופטי. הסרת שכבת האפיתל ותיקון המספר בקרנית מתבצעים בעזרת לייזר במהלך אחיד.בניגוד ל- P.R.K הרגיל, ב TRANS P.R.K:אין כל מגע של מכשור בעין.

להלן מס' יתרונות בולטים הקיימים בשיטת TRANS PRK:

  • הסיכון לזיהומים יורד באופן דרמטי. למעשה קיימת משפחה של זיהומים הקרויה D.L.K. המופיעה אך ורק בשיטת הLASIK ואינה קיימת כלל בשיטה זו.
  • אין כל העלאה של הלחץ התוך עיני.
  • עובי הקרנית נשאר עבה באופן משמעותי לאחר הטיפול ולכן יציב ועמיד יותר בפני מחלות עיניים מסוימות ומידת הפגיעות ממכות חיצוניות יורד מאד. לבעלי קרניות דקות שיטה זו מומלצת במיוחד.
  • לא קיימים סיכונים של קפלים בשכבת המתלה.
  • אין כל חיתוך של שכבת העצבים הנמצאת בחלק החיצוני של הקרנית. שכבה זו אחראית לתפקוד תקין של יצירת הדמעות. לפיכך הסיכון להיווצרות יובש בעיניים כתוצאה מהניתוח כמעט ונעלמת.
  • הסיכון לאובדן יציבות הקרנית בשל מבנה קרנית לא אחיד נמוך משמעותית.כדי להגיע אל הקרנית יש להסיר תחילה שכבה דקה מאד של תאים המכסה את הקרנית וקרויה אפיתל. תאי האפיתל מתים ומתחדשים בקצב מהיר .

קיימות מספר טכניקות להסרת האפיתל:

P.R.K:
שיטה בה מגרדים את האפיתל בעזרת מכשיר חד.בטכניקה זו הסרת שכבת האפיתל תהייה בקוטר של כתשעה עד עשרה מ"מ , היקף האזור המקולף אינו סימטרי והוא קרוע . זמן הכיסוי הממוצע של שכבה חדשה בסיום הניתוח עומד על כארבעה עד חמשה ימים
LASEK:
שיטה בה מחלישים את האחיזה בין שכבת האפיתל לקרנית בעזרת אלכוהול, ומסירים את שכבת האפיתל בעזרת מכשיר כרורגי בקוטר של כתשעה עד עשרה מ"מ. זמן הכיסוי הממוצע של שכבה חדשה בסיום הניתוח עומד על כארבעה עד חמשה ימים
EPI-K:
שיטה בה חותכים מתלה בשכבת האפיתל בדומה לשיטת ה LASIK אך תוך שימוש בסכין פלסטית קהה. זמן הכיסוי הממוצע של שכבה חדשה בסיום הניתוח עומד על כארבעה עד חמשה ימים
TRANS PRK:
אין כל שימוש במכשיר כירורגי כלשהו להסרת האפיתל. השכבה מוסרת ע"י קרן הלייזר באופן מדויק ביותר ללא כל סיכון או גירוי הקרנית. שכבת האפיתל צומחת מחדש בתוך כיומיים. עדשות מגע טיפוליות ללא מספר מונחות על העיניים ומגינות עליהן במהלך תהליך זה.